md5 Hash Generator

This simple tool computes the MD5 hash of a string.
Deze eenvoudige tool berekent de MD5 hash van een tekst.